Floating Water Park
 • Floating Water Park-OH2-121
  Floating Water Park-OH2-121 Here below are more information: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Best 0.9mm and PVC tarpaulin Grade: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, lối vào và ở mỗi góc:...
 • Floating Aqua Park-OH2-122
  Floating Aqua Park-OH2-122 Here below are more information: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Best 0.9mm and PVC tarpaulin Grade: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, lối vào và ở mỗi góc:...
 • Aqua glide Water Park-OH2-120
  Aqua glide Water Park-OH2-120 Here below are more information: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Best 0.9mm and PVC tarpaulin Grade: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, entrance and at each corner…
 • Buccaneer Assault Obstacle Course-OH2-118
  Dưới đây là thông tin thêm: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Best 0.9mm and PVC tarpaulin Grade: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, lối vào và ở mỗi góc: No printing applied…
 • Constant Airflow Obstacle Courses-OH2-116
  Dưới đây là thông tin thêm: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Best 0.9mm and PVC tarpaulin Grade: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, lối vào và ở mỗi góc: No printing applied…
 • Cannon Run Obstacle Course-OH2-119
  Dưới đây là thông tin thêm: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Best 0.9mm and PVC tarpaulin Grade: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, lối vào và ở mỗi góc: No printing applied…
 • Buccaneer Assault Obstacle Course-OH2-117
  Dưới đây là thông tin thêm: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Best 0.9mm and PVC tarpaulin Grade: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, lối vào và ở mỗi góc: No printing applied…
 • Splash 'N' Bounce Water Park-OH1-145
  We have a huge array of water slides and activities for the whole family to enjoy. It's affordable family fun for everyone. Come and join in the fun!Dưới đây là thông tin thêm: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H):...
 • Blue Way Aqua Park-OH2-146
  Dưới đây là thông tin thêm: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Best 0.9mm PVC tarpaulin Grade: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, lối vào và ở mỗi góc: No printing applied in…
 • Splash 'N' Bounce Water Park-OH1-146
  Dưới đây là thông tin thêm: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Lớp bạt PVC 0,55mm và 0,9mm tốt nhất: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, lối vào và ở mỗi góc: Không in…
 • Giant Aqua Park-OH2-145
  Dưới đây là thông tin thêm: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Best 0.9mm PVC tarpaulin Grade: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, lối vào và ở mỗi góc: No printing applied in…
 • Blue Aqua Park-OH2-204
  It’s suitable for all ages. Dưới đây là thông tin thêm: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Best 0.9mm and PVC tarpaulin Grade: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, entrance and at each…
 • Harbor Splash Aqua Park-OH2-205
  It’s suitable for all ages. Dưới đây là thông tin thêm: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Best 0.9mm and PVC tarpaulin Grade: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, entrance and at each…
 • Floating Water Park-OH2-206
  It’s suitable for all ages. Dưới đây là thông tin thêm: Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu Chi tiết giao hàng: 5-7 ngày Thông số kỹ thuật Kích thước(L * W * H): Vật liệu tùy chỉnh: Best 0.9mm and PVC tarpaulin Grade: khâu thương mại: khâu đôi & tăng gấp bốn lần ở mức cao, entrance and at each…
 • Floating obstacle course on pool OH2-172
   Floating obstacle course could be put in pool or lake. Players can walking, running, jumping, climbing sliding on the obstacle, and enjoy different kinds of pleasure. The various obstacle games and colorful design is attractive to everyone. Đóng gói & Giao hàng Chi tiết đóng gói: Túi bạt PVC mạnh & exported standard…
 • commercial sea water park floating water island for resort OH2-312
  Giơi thiệu sản phẩm: With a wide range of water activities, this floating water park will bring so much fun for your customer. We have water slides of different height for different players, ice burg for players to enjoy climbing, trampoline for both adults and kids to jump, and jumping pillow for…
 • Giant floating water playground inflatable aqua park OH2-311
  Giơi thiệu sản phẩm: With a wide range of water activities, this floating water park will bring so much fun for your customer. We have water slides of different height for different players, ice burg for players to enjoy climbing, trampoline for both adults and kids to jump, and jumping pillow for…
 • new design floating obstacle course aqua aqua park OH2-310
  Giơi thiệu sản phẩm: With a wide range of water activities, this floating water park will bring so much fun for your customer. We have water slides of different height for different players, ice burg for players to enjoy climbing, trampoline for both adults and kids to jump, and jumping pillow for…
123Next > Trang 1 của 3
Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:
YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP
YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP